Sluitende aanpak personen met verward gedrag en pilot wijk-GGD

XpertiseZorg ontwikkelt voor een gemeente in Oost Nederland een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Alle gemeenten moeten op 1 oktober 2018 een sluitende aanpak hebben. Aan de hand van de 9 bouwstenen van het landelijk schakelteam zorgen we voor bespreking en uitwerking van bouwstenen die lokaal gericht zijn. Daarnaast werken we in regionaal verband aan een aantal bouwstenen op bovenlokale schaal. Daarbij gaat het om afspraken over de samenwerking met zorgpartijen, meldkamer, politie e.a. zoals een 7 x 24u meldpunt, triage/beoordeling en vervoersafspraken.

In aansluiting op de aanpak personen met verward gedrag wordt ook de projectleiding over de pilot wijk-GGD gevoerd. De pilot heeft tot doel door met een snellere en outreachende aanpak in contact te komen met personen waarover anderen zich zorgen maken om zodoende te voorkomen dat personen verder weg zakken en er melding wordt gedaan van verward gedrag.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Katleen Horck

 

Heeft u vragen over dit project?