Scanners waardigheid en trots

 

XpertiseZorg ondersteunt verpleeghuizen met ervaren scanners. Deze professionals geven vanuit het programma Waardigheid en Trots uitvoering aan de scans op locatie. Verpleeghuizen kunnen zich hiervoor bij waardigheid en trots aanmelden.

 

De Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg helpt verpleeghuizen om in beeld te brengen in hoeverre een locatie voldoet aan het kwaliteitskader. Om een scantraject goed te kunnen begeleiden, bestudeert de scanner vooraf informatie over de locatie vanuit verschillende invalshoeken: kwaliteitsplannen, rapportages van medewerkers- en cliënttevredenheidsonderzoek, eventuele Inspectierapporten. Tevens wordt een vragenlijst uitgezet door de organisatie. Betrokkenen vullen deze in, denk aan: cliënten, familie, medewerkers en staf/bestuur.

 

Verpleeghuizen kunnen zich kosteloos aanmelden. Klik hiervoor op de afbeelding.

 

In een kwaliteitsdialoog wordt het gesprek gevoerd over het voorwerk dat is verricht: de uitkomsten van de documenten en de uitkomsten uit de vragenlijsten. In de dialoogsessie presenteert de scanner de observaties. In deze dialoog zitten diverse disciplines aan tafel: van bewoners, medewerkers, arts, staf tot vrijwilligers, familieleden en facilitaire medewerkers. Een brede groep. De dialoogsessie levert veelal een helder beeld van de locatie op. De scanner maakt een verslag van de dialoog en de uitkomsten.

 

Daarna volgt een adviesgesprek. De scanner denkt na over de vraag op welke punten de locatie ondersteuning zou kunnen gebruiken. De bestuurder (en eventueel andere betrokkenen) geven aan waar zij behoefte aan hebben.

 

Wilt u meer informatie over dit project?

Neem contact op met Waardigheid en Trots

 

Heeft u vragen over dit project?