RIBW Alliantie in 2017 en verder

De RIBW Alliantie denkt na over haar toekomstige rol en taak. Dit proces bestaat onder andere uit heroriëntatie en het gesprek aangaan met de leden. Wibout Dragt en Goof van Westing faciliteren het bestuur van de RIBW Alliantie hierbij.

Dit heeft in december 2016 geleid tot een vernieuwende contourennotitie. Deze notitie bespreekt het bestuur van de RIBW Alliantie met de leden. Staan zij achter de maatschappelijke beweging van sociale inclusie van kwetsbare burgers in het sociaal domein? En: Is dit goed uitgewerkt naar de rol en positie van de RIBW Alliantie?

Begin 2017 zal dit helder zijn.

 

wibout

Wibout Dragt:

“Het is een uitdaging om samen na te denken over een nieuwe rolinvulling als brancheorganisatie. Die past bij de maatschappelijke beweging van het versterken van sociale inclusie van mensen met een psychische of psychosociale aandoening. Wat zijn kerntaken behorend bij deze maatschappelijke beweging?” 

Heeft u vragen over dit project?