Regionaal procesmanager doordecentralisatie

 

Een vijftal gemeenten organiseren samen de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en het beschermd wonen. Met deze voorzieningen bieden zij een vangnet voor en hulp aan inwoners in kwetsbare situaties. Voor de periode 2017-2022 is een regiovisie en regionaal actieplan uitgewerkt. 
Samenwerkingsafspraken tussen voornoemde gemeenten zijn vastgelegd in een convenant.

Dit samenwerkingsconvenant loopt tot 2021. Vanaf 2021 worden geldmiddelen geleidelijk door-gedecentraliseerd van de centrumgemeente naar alle gemeenten. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten. Er is een proces uitgelijnd om die afspraken uit te werken. XpertiseZorg begeleidt dit proces.
Hierbij werken we nauw samen met de wethouders en de beleidsadviseurs van de gemeenten. Tevens betrekken we ervaringsdeskundigheid en veldpartijen.

Voor meer informatie neem contact op met Wibout Dragt.

Heeft u vragen over dit project?