Quickscan aanpak Mensenhandel

We verrichten een ambtelijke basisverkenning (quickscan) waarbij zorg en veiligheid een plek hebben. Dit doen we in opdracht van een centrumgemeente in Nederland. Hier is de wens te komen tot een een gestructureerde en sluitende lokale en regionale ketenaanpak van mensenhandel.

De wens is een impuls te geven aan ketensamenwerking, grotere bewustwording, betere signalering, zorgcoördinatie (opvang) en daderaanpak. Het doel is dat mensenhandel wordt gezien, meer slachtoffers kunnen worden geholpen, en daders kunnen worden vervolgd. De quickscan lgeeft inzicht in actuele landelijke ontwikkelingen, de regionale situatie (op diverse aspecten) en hoe betrokken partijen hiernaar kijken. Tevens gaan we in op de vraag welke stappen van hieruit gezet kunnen worden om de gestructureerde aanpak vorm te geven (passend bij de bestaande regionale samenwerking en afstemming).

Voor vragen: neem contact op met Wibout Dragt en Katleen Horck.

 

 

Heeft u vragen over dit project?