Optimale kwaliteit door zelfstandige teams

Het programma Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen – bood twee jaar lang (in 2016 en 2017) de gelegenheid aan zorgorganisaties (verpleeghuizen) om te experimenteren met- en ontwikkelen aan methoden en instrumenten voor het inzichtelijk maken, bevorderen, en verantwoorden van kwaliteit. Daarbij werd specifiek aandacht besteed aan bruikbaarheid voor zelfevaluatie, onderbouwing van de methodieken en werkende principes.

De verschillende zorgaanbieders ontwikkelden hun individuele instrumenten, waarbij de kennisdeling plaatsvond en vanuit het programma begeleiding werd geboden. Vier organisaties gingen specifiek aan de slag met het inzichtelijk maken van de relatie tussen zelfsturing en kwaliteit, eigenaarschap voor kwaliteit bij teams, en ook: kwaliteitsverbetering.

Dit waren: Amstelring, Archipel, De Lange Wei en Liberein. Wat waren hun ervaringen en inzichten? Het leverde een mooie publicatie op met vier concrete praktijkverhalen.

Vier concrete praktijkverhalen

Wibout Dragt is mede opsteller van deze publicatie die is verschenen in het kader van het programma Waardigheid en Trots. Een publicatie ter inspiratie voor andere zorgorganisaties. De publicatie geeft een interessant praktijkbeeld vanuit deze vier organisaties die, ieder vanuit een eigen insteek, aandacht geven aan kwaliteit van zorg vanuit principes van zelfsturing. Ervaringen zijn in kaart gebracht en aangevuld met al beschikbare kennis. Uit deze informatie zijn werkzame elementen gehaald. De publicatie is opgesteld in het najaar van 2017. Gedurende deze periode werd duidelijk dat alle vier de organisaties ook vervolgstappen zetten die in 2018 een vervolg zullen krijgen.

Schermafbeelding 2018-02-14 om 15.00.08

Voor wie?

Deze publicatie is geschreven voor voor beleidsadviseurs, coaches van zelfsturende teams en kwaliteitsfunctionarissen van organisaties die zijn begonnen met zelfsturing en die op zoek zijn naar inspiratie om kwaliteit structureel aandacht te geven in hun organisatie. De publicatie biedt ook de mogelijkheid om de eigen aanpak en situatie te spiegelen. Erg interessant.

In gesprek over kwaliteit in relatie tot zelfsturing?

De volledige publicatie is te downloaden. Het is bij uitstek geschikt om nader in gesprek te gaan over de juiste stappen ter versterking van het eigenaarschap bij teams over kwaliteit. Zowel de kwaliteit van leven als de basisveiligheid. Welke stappen helpen hierbij? Wat zijn do’s en dont’s? En: wat is er al ontwikkeld en beschikbaar? Verandercoach Wibout Dragt praat hier graag over door. Neem gerust contact met ons op.

Wibout Dragt

Wibout Dragt:

“Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vastgesteld. Kwaliteit ontstaat in de relatie tussen zorgverleners, bewoners en familie. Zelfstandige teams zijn een middel om deze relatie centraal te stellen en met bewoners, familie en vrijwilligers samen de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk vorm te geven. In Nederland buigen veel teams zich over de vraag: Hoe doen we dit?, Wat hebben we hierbij nodig? en ook: Hoe pakken we eigenaarschap en zorgen we voor de juiste randvoorwaarden (vanuit andere disciplines in de organisatie)? Deze publicatie (opgesteld in 2017) biedt praktijkinzichten over de stappen bij vier organisaties in langdurige zorg: Amstelring, Liberein, De Lange Wei en Archipel.

Heeft u vragen over dit project?