Organisatie van 24/7 wijkzorg in een wijkteam

Het organiseren van wijkzorg die 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg en ondersteuning levert. Deze opdracht kregen we van een ouderenzorgorganisatie in het zuiden van het land. Onze rol? Kwartiermaker om het traject te begeleiden en de start voor te bereiden, samen met de manager extramurale zorg.

Voorafgaand

Op basis van een marktanalyse is inzicht verschaft in:

  • ontwikkeling van de maatschappelijke vraag onder senioren in de wijk
  • ontwikkeling van potentiële financiering (Wmo, Zvw) in de wijk

Na deze analyse zijn keuzes gemaakt voor de inrichting van het wijkteam in overleg met:

  • MT
  • huisarts
  • gemeente
  • ziekenhuis

 

Heeft u vragen over dit project?