Ontwikkeling toekomstig verdeelmodel BW en MO

Samen met Cebeon en HHM werkt Xpertisezorg organisatieadviseurs het nieuwe verdeelmodel voor het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang per 2020 uit.

Cebeon onderzoekt daarbij hoe de historische verdeling vertaald kan worden naar de lokale gemeentes. Bureau HHM en Xpertiszorg organisatieadviseurs zijn verantwoordelijk voor vertaling naar een toekomstgericht model waarin aandacht is voor de effecten van de transformatie-opgaves waar gemeenten voor staan.

Alette van Dijk

Alette van Dijk:

“Samen met gemeenten en zorgaanbieders werken we aan een passend en toekomstbestendig verdeelmodel.”

Heeft u vragen over dit project?