Onderzoek: Wegwijzers naar cliëntondersteuning

 

Het ministerie van VWS wil de komende jaren vanuit de aanpak cliëntondersteuning de bekendheid van cliëntondersteuning stimuleren. De behoefte aan cliëntondersteuning kan voortkomen vanuit diverse leefdomeinen. Denk aan: werken, gezondheid, financiën, wonen, leren en sociale relaties. XpertiseZorg bracht eerder het aanbod aan clientondersteuning in Nederland in kaart.

XpertiseZorg versterkt met onderzoek de praktijk. We zijn gevraagd om onderzoek te verrichten en te komen tot een kennisproduct waarmee een stimulans aan de vindbaarheid van- en toegang tot cliëntondersteuning in Nederland.

Vraagstelling
  • Wie zijn wegwijzers naar cliëntondersteuning?
  • Wie kunnen inwoners helpen om te wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning?
  • Hoe krijgen gemeenten en partners deze wegwijzers in beeld?
  • Waar is outreachende cliëntondersteuning in de praktijk van waarde?
Rapportage: Wegwijzers naar cliëntondersteuning

Het onderzoek heeft geleid tot een duidelijker beeld van potentiële toegangen/vindplaatsen.
De publicatie ‘Wegwijzers naar cliëntondersteuning’ biedt concrete handvatten voor vergroting van de bekendheid en verbetering van de toegang tot cliëntondersteuning in Nederland.

De rapportage staat specifiek stil bij de rol van outreachende cliëntondersteuning. Er zijn immers mensen die niet weten dat zij hulp kunnen krijgen in de situatie waarin ze zich bevinden. Of het is voor henzelf niet duidelijk dat zij een vraag hebben. Outreachende cliëntondersteuning speelt hierop in.

Bekijk de rapportage: Wegwijzers naar cliëntondersteuning

Belangrijke leestip (!): gebruik Acrobat Reader voor een goede weergave van alle onderdelen van de rapportage.

Interactief model

De rapportage bevat een interactief netwerkmodel waarmee potentiele wegwijzers naar cliëntondersteuning in kaart kunnen worden gebracht. Zowel lokaal als regionaal. Een breed spectrum aan potentiële wegwijzers (mensen die kunnen verwijzen naar cliëntondersteuning) komen in beeld.

Achtergrond

Het doel van het ministerie van VWS is te bevorderen dat iedere inwoner in Nederland waar nodig een beroep kan doen op cliëntondersteuning. Inwoners zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden van cliëntondersteuning. ‘Toegangen/ verwijzers’ kunnen helpen door te wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Dit kan eventueel een aanvulling zijn op de ondersteuning/zorg die zelf door een professional (’toegang/verwijzer’) wordt geboden, maar hoeft niet perse.

Hierdoor ontstaat voor inwoners de mogelijkheid om vanuit één voordeur geholpen te kunnen worden met een integrale ondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om in pilots verder te implementeren maar ook om een bredere communicatiestrategie op te organiseren.

Uitvoering

Het onderzoek ‘Wegwijzers naar clientondersteuning’ is op 16 april 2020 gepubliceerd door de Rijksoverheid. Uitvoering door: Lauren Kerkhof, Alette van Dijk en Wibout Dragt.

 

 

 

Heeft u vragen over dit project?