Tijdelijke ondersteuning afdeling zorgverkoop

Dimence is een organisatie die specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt. Dimence heeft ons gevraagd om in 2016 ondersteuning te bieden op de afdeling zorgverkoop gedurende 5 maanden. Dit vanwege tijdelijke afwezigheid van één van de medewerkers. De werkzaamheden bestaan uit:

  • bewaking van contractafspraken binnen de organisatie
  • bewaking van gemaakte afspraken met financiers in contractering
  • offertes/voorstellen maken voor financiers in het kader van contractering 2017
  • verantwoording over gemaakte afspraken 2015 (inhoudelijk en deels financieel) en lopende zaken 2016
  • volgen landelijke en regionale ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de afspraken met financiers
Ondersteuning XpertiseZorg

Namens XpertiseZorg heeft Alette van Dijk deze functie vervult. Alette heeft inhoudelijke kennis van de GGZ. Daarnaast beschikt ze over brede kennis van de relevantie ontwikkelingen in de verschillende ‘zorg’domeinen (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet). Met deze kennis kan Alette goed inschatten waar kansen en knelpunten voor de organisatie liggen.

 

Alette van Dijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Alette van Dijk:

“Een kijkje in de keuken binnen de wereld van zorgverkoop in de GGZ. Boeiend om te zien hoeveel verschillende financiers en daarmee verschillende eisen worden gesteld aan zorgaanbieders. Toch is het gelukt om voor 2017 vanuit de diverse eisen een zo veel mogelijk uniform beeld (infographics) te ontwikkelen van de organisatie. Dit beeld kan op maat aangepast worden per financier. De infographic werkt daarbij verhelderend. Het geeft snel overzicht van relevante onderwerpen. Resultaat: veel positieve en enthousiaste reacties van financiers maar ook van medewerkers.”

Heeft u vragen over dit project?