Opstart van een brancheorganisatie 3.0

De RIBW Alliantie heeft het voornemen uitgesproken om tezamen met de Federatie Opvang te komen tot een ‘netwerk sociale inclusie en participatie’. XpertiseZorg biedt ondersteuning bij de ontwikkeling, het basisontwerp en de eerste voorbereiding van de start van het ‘netwerk sociale inclusie en participatie’.

Onderdeel van de, met de gezamenlijke partners, ontwikkelde aanpak zijn:

  • Het ontwerp van een adequate procesaanpak.
  • Opstellen van een ontwerp voor de netwerkorganisatie.
  • Reflecteren van het ontwerp bij stakeholders en de opdrachtgevers.
  • Opstellen van een implementatieplan.
  • Ontwerp en opstellen van een samenvattende infographic.

 

 

Het proces vindt plaats in co-creatie met een regiegroep en de leden van de beide brancheorganisaties. Het resultaat is besluitvorming in het najaar van 2018 gericht op een groenlicht van de leden van de branches om te kunnen starten met het netwerk sociale inclusie.

Update: 9 november 2018 gaan de leden van de branches in gesprek (ledenbijeenkomst).

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Wibout Dragt.

Heeft u vragen over dit project?