MijnRozelaar 2018

Stichting De Rozelaar ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Barneveld. Stichting De Rozelaar heeft locaties in Barneveld, Voorthuizen, Putten en Nijkerk. De Rozelaar biedt zorg vanuit een protestantschristelijke geloofsovertuiging. Denk hierbij aan:

 • dagbesteding
 • begeleiding op een werkplek buiten De Rozelaar
 • ambulante thuisbegeleiding
 • woonbegeleiding in een geclusterde woonvorm

De Rozelaar is een organisatie die de afgelopen jaren is gegroeid. Cliënten en hun ouders weten de weg naar De Rozelaar te vinden. Dit stelt het bestuur en management van De Rozelaar voor vragen over de toekomst:

 • Hoe geven we vorm aan een nieuwe stip aan de horizon?
 • Wat past bij onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers?

Het project MijnRozelaar2018 is hieruit geboren. Cliënten, verwanten, vrijwilligers, begeleiders, management en ondersteuning geven samen vorm aan het proces MijnRozelaar2018. In dit proces wordt gewerkt aan:

 • ruimte voor cliënten en vrijwilligers (sterke punten van De Rozelaar)
 • de opstart van zelfstandige teams
 • effectieve ondersteuning van zelfstandige teams
Invoorzorg!

Nieuwe keuzes worden stap voor stap gemaakt en met elkaar vastgelegd. Invoorzorg! ondersteunt het project. Dit implementatieprogramma loopt vanaf september 2009 en is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Wibout Dragt is als coach van Invoorzorg nauw en langdurig betrokken bij het traject. Hij coacht, adviseert en ondersteunt:

 • medewerkers
 • management en bestuur
 • cliëntenraad
 • teamcoaches
 • de ondernemingsraad

 

 

undefined

wibout

Wibout Dragt:

“Het proces MijnRozelaar2018 is een voorbeeld van een project dat niet “over de organisatie wordt uitgerold”, maar door de betrokken cliënten en medewerkers wordt gedragen en vormgegeven. Ieder vanuit zijn of haar rol. Erg mooi!”

p

Nuttige links

website Invoorzorg
website De Rozelaar

Heeft u vragen over dit project?