Marktverkenning Beschermd Thuis

XpertiseZorg verricht een marktverkenning voor een RIBW-organisatie in het midden van het land. Hierbij is de wens om kansen te identificeren voor product- markt combinaties. We beschouwen de grensvlakken van domeinen en effecten van de overheveling/ ambulantisering. Zijn er wellicht nieuwe maatschappelijke behoeften (doelgroepen) te identificeren waar deze organisatie een nieuw of breder aanbod op kan formuleren dan tot op heden? Sluiten deze kansen aan bij de sterktes van deze organisatie en het vakmanschap van de medewerkers?

Voor het opstellen van de marktanalyse maken we gebruik van onze marktdata, -kennis en beleidsdocumenten. Daarnaast verrichten we analyse van extern beschikbare data en houden we interviews met belanghebbenden/ stakeholders. Dit laatste doen we in afstemming met de opdrachtgever.

Onderwerpen die onderdeel uitmaken van onze aanpak zijn:

  • Huidige positionering
  • Trends en ontwikkelingen
  • Zorgbehoefte-ontwikkeling
  • Bestaand aanbod en kenmerken
  • Marktbeeld en kansen
  • Analyse en rapportage

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Wibout Dragt.

Heeft u vragen over dit project?