Maatschappelijke effectverkenning Kansen&Zo

Kansen&Zo is een pilotproject opgezet door Stichting Welzijn Velsen. Kansen&Zo biedt dagactiviteiten aan mensen met grote afstand tot arbeid, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Wij zijn gevraagd om met een maatschappelijke effectverkenning de opbrengsten van Kansen&Zo inzichtelijk te maken.

Aanpak maatschappelijke effectverkenning

Voor de effectverkenning hebben we gesprekken gevoerd met deelnemers, vrijwilligers en zorgorganisaties. Dit heeft geleid tot een helder zicht op de maatschappelijke waarde. We hebben vervolgens een analyse gemaakt van positieve- en ontwikkelpunten. De resultaten hebben we gebundeld in een rapportage.

Resultaten

Twee belangrijke positieve effecten uit de effectverkenning van Kansen&Zo:

  • Er ontstaat zicht op een besparing in de geboden ambulante begeleiding (individueel) doordat deelnemers elkaar kunnen ondersteunen bij relatief simpele vragen. Deelnemers stelden deze vragen voorheen aan hun begeleider.
  • Er ontstaat zicht op een effectieve inzet van professionele begeleiding doordat bij Kansen&Zo ondersteuningsvragen van deelnemers worden gebundeld. In de praktijk blijkt dat een deel van de deelnemers eenzelfde ondersteuningsvraag heeft. Door dit in groepsverband, met Kansen&Zo als verbindende activiteit, op te pakken kan één professional meerdere burgers tegelijk ondersteunen. Daarbij komt dat deelnemers elkaar ook ondersteunen en hierbij hun eigen ervaring in kunnen zetten in het helpen van de ander.
Ans Keet, projectleider van Kansen&Zo, vertelt over het project:
Kansen&Zo is een bijzonder project. Het idee ontstond zo’n 4 jaar geleden. We zagen de transitie aankomen en wilden een bredere aanpak van sociale activering. Zeven zorgorganisaties in Velsen hadden hier wel oren naar en wilden meedenken hoe welzijn en zorg te verbinden. Kansen&Zo in IJmuiden en Velsen-Noord is het tastbare resultaat. We zijn samen met onze samenwerkingspartners begonnen met het organiseren van activiteiten in ons reguliere buurtcentrum.”
Wat biedt Kansen&Zo? 
“Kansen&Zo biedt groepsactiviteiten en inloopactiviteiten voor iedereen in de wijk. Voorbeelden van activiteiten zijn koken, wandelen en educatieve activiteiten. Wie wil meedoen aan een groepsactiviteit krijgt eerst een kennismakingsgesprek met een professional. Om te achterhalen wat ze willen leren en welke activiteiten daarbij aansluiten. Maar ook om te kijken of ze goed in de groep passen.’Zorgorganisaties, de gemeente (Wmo en sociale zaken) en huisartsen verwijzen mensen door voor de groepsactiviteiten. Of mensen komen zelf. Bijzonder is dat Kansen&Zo een voorliggende voorziening in het kader van de Wmo is. Geen dagbesteding dus, en er is geen indicatie voor nodig. En juist organisaties zoals de RIBW maken steeds meer gebruik van de voorziening bij de begeleiding van cliënten naar meedoen.’
Er is een promotiefilm gemaakt over het project Kansen&Zo.
Benieuwd? Bekijk de film hier of in het kader rechts op deze pagina.

 

 

Promotiefilm Kansen&Zo

Bron: Stichting Welzijn Velsen

Wibout Dragt

Wibout Dragt:

“Kansen&Zo is een innovatief voorbeeld van een collectieve Wmo voorziening waarbij individueel maatwerk wordt geboden. Daarbij draait Kansen&Zo voornamelijk op vrijwilligers, die werken met een professionele achterwacht of ondersteuning.” 

Heeft u vragen over dit project?