Maatschappelijke Effectverkenning Humanitas Twente

Met veel plezier verrichtte XpertiseZorg de afgelopen periode voor Humanitas Twente een Maatschappelijke Effectverkenning. Deze organisatie wilde graag inzichtelijk krijgen wat de effecten zijn van de activiteiten die zij met behulp van veel vrijwilligers uitvoeren. Humanitas ziet de vraag naar trajecten toenemen. XpertiseZorg voerde hiertoe een effectverkenning uit. Inge Postma en Lauren Kerkhof, onderzoekers, verrichtten de studie in het kader van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. 

Humanitas Twente maakt jaarlijks honderden koppelingen met mensen die zich aanmelden voor ondersteuning. Dit doen ze door de inzet van vele vrijwilligers die door betaalde coördinatoren worden geworven, getraind en begeleid tijdens een traject (dat meestal een jaar duurt). Humanitas kent 6 hoofdactiviteiten. Ze hebben één ding gemeen: ze pakken problemen aan waarbij met een lichte vorm van ondersteuning veel verschil gemaakt kan worden. Door een duwtje in de rug in de goede richting klimmen mensen weer uit de put en pakken zelf de draad weer op.

Zo kan door tijdelijk ondersteunen bij iemands financiële administratie voorkomen worden dat die persoon in de schulden komt. Door iemand die de Nederlandse taal niet goed machtig is wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving leert die persoon regelingen en loketten of soms werk te vinden. Ouders in scheiding krijgen begeleiding om gezamenlijk te zoeken naar een goede omgangsregeling waardoor de ouder-kind relatie wordt hersteld. Tijdens het onderzoek en de vraaggesprekken met zowel deelnemers alsook vrijwilligers en coördinatoren kwamen veel voorbeelden voorbij van trajecten die een groot verschil hebben gemaakt in iemands leven.

De inzet van de vrijwilligers en professionals van de Humanitas Twente is bijzonder te noemen. Het voor Twente zo typische ‘noaberschap’ zit diep in de haarvaten van deze Twentse tak van de landelijke organisatie. Zo wordt alle te bieden ondersteuning opgepakt vanuit een soort vanzelfsprekendheid. Er is dan ook zelden een te kort aan vrijwilligers. De geboden ondersteuning wordt ook vanuit diezelfde vanzelfsprekendheid aanvaard en gewaardeerd.

We hopen dat ons onderzoek inzicht heeft verschaft in de effecten en de bijzondere ‘waarde’ die de ondersteuning van Humanitas Twente biedt weergeeft.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Lauren Kerkhof

 

“Dit type onderzoek is voor veel vrijwilligersorganisaties niet zelfstandig te financieren. Een keer in de zoveel tijd dragen we als XpertiseZorg ons steentje bij op deze manier. We hopen dat ze er goed mee verder kunnen!”

Inge Postma

Heeft u vragen over dit project?