Landelijk onderzoek naar patiënten- en cliëntenorganisaties VWS

Patiënten, cliënten, naasten en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties) zijn onmisbaar voor de inbreng van het patiënten en cliëntenperspectief. Patiënten en cliënten hebben unieke kennis en ervaringen die bijdragen aan betere zorg. Het is belangrijk dat er daadwerkelijk wat gebeurt met hun ervaringen in de zorg. Het cliëntenperspectief wordt steeds beter gezien. Ervaringskennis wordt steeds meer op waarde geschat en het cliëntenperspectief maakt meer en meer onderdeel uit van het beeld van de zorg.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft gevraagd verkennend onderzoek te doen naar het palet aan patiënten en cliëntenvertegenwoordigingen die Nederland kent. Het onderzoek richt zich op georganiseerde vertegenwoordigingen van patiënten, chronisch zieken, mensen met een psychische kwetsbaarheid, gehandicapten en hun naasten.

XpertiseZorg verricht dit verkennende onderzoek. We benaderen een brede diversiteit aan patiënten en cliëntenorganisaties. Daarbij is, naast de organisatie die op landelijke niveau fungeren, de vraag welke vormen en voorbeelden er in Nederland zowel regionaal als lokaal zijn en hoe mogelijke netwerksamenwerking eruitziet.

 

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Alette van Dijk

Heeft u vragen over dit project?