Kwaliteit in dialoog: ‘Leerzaam, stimulerend en leuk!’

Veel zorgteams, kwaliteitsmedewerkers, teamcoaches en leidinggevenden staan voor de uitdaging zorgteams te stimuleren en ondersteunen bij ‘reflectie, leren en ontwikkelen’.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt erom continu te werken en leren in een ‘open klimaat’. Kwaliteit in dialoog is hiervoor ontwikkeld. Het is een hulpmiddel voor zorgteams, een creatieve leer- en spelmethodiek. Het sluit aan bij de ontwikkeling die teams doormaken in diverse verpleeghuizen en helpt verzorgenden en verpleegkundigen in:

  • het versterken van kwaliteitsbewustzijn
  • kennisvergroting
  • teamsamenwerking
  • leren en reflecteren

Samen aan de slag

De methode is ontwikkeld op het fundament van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het is zorgvuldig ontwikkeld, getest en getoetst bij zorgteams en kwaliteitsexperts. Een van de ambassadeurs is de Oude Pastorie uit Huizen. Met de methode werken zorgmedewerkers van de Oude Pastorie op een creatieve manier aan bewustzijn, kennisvergroting en teamsamenwerking. Dit doen ze onder begeleiding van een coach (in 3 – 4 sessies op jaarbasis).

Reacties medewerkers

Resultaten zijn mooi: teams en zorgmedewerkers kennen het Kwaliteitskader, leren van elkaar, bespreken dilemma’s, bespreken casussen, en hun teamsamenwerking groeit. En kunnen ook aan de slag met de feedback.

Medewerkers van de Oude Pastorie geven terug dat Kwaliteit in dialoog niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk is: “het stimuleert ons om met elkaar, elke dag opnieuw, open te praten over hoe we werken en wat we doen om de belofte aan onze bewoners na te komen.”

Ook geïnteresseerd? Maak vrijblijvend een afspraak om de methodiek te leren kennen en te bekijken of dit uw zorgteams kan helpen en ondersteunen.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact met ons op!