Projectleider implementatie WvGGZ

 

XpertiseZorg is in opdracht van verschillende gemeentes betrokken bij de implementatie van de Wet verplichte GGZ. Voorbereiding van het gehele proces van crisismaatregel tot verkennend onderzoek als ook de juridische aspecten nemen we hierin mee. We beschikken over een groot netwerk waardoor we de landelijke informatie snel mee kunnen nemen en met andere gemeentes onze aanpak uitwisselen. In een regionale aanpak werken we nauw samen met de gemeentes zodat de processen vloeiend aansluiten op de lokale infrastructuur maar ook partners als GGZ, OM en politie zijn direct betrokken.

De nieuwe wet regelt in samenhang met de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) de gedwongen zorg. De WvGGZ volgt de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) op. In tegenstelling tot de wet BOPZ staat bij de WvGGZ de zorg voor psychiatrische patiënten centraal in plaats van verplichte opvang. Daarnaast hoeft de zorg binnen de WvGGZ niet plaats te vinden in een GGZ-instelling, maar kan ook ambulant plaatsvinden.

 

Uiteindelijk zal iedere gemeente per 1 januari 2020 een werkproces moeten hebben ingericht voor de toepassing van de WvGGZ. Dit vraagt de nodige inzet van gemeenten. XpertiseZorg ondersteunt hierbij. Zo kunnen we helpen om de processen goed in te richten. We beschikken daarbij over een beproefde aanpak en kennis van de materie. Als voorbeeld: door middel van werksessies met betrokkenen (van beleidsambtenaar tot wijkteam en wethouder en burgemeester) hebben we gehele werkprocessen uitgelijnd. Deze hebben we vervolgens met ketenpartners doorgelopen om ook de overdrachtsmomenten goed te laten verlopen. In het najaar organiseren we “oefenbijeenkomsten” voor de gemeenten zodat iedereen klaar is voor de uitvoering op 1 januari 2020.

 

Wilt u meer informatie over deze projecten? Neem contact op met Alette van Dijk

Heeft u vragen over dit project?