Hulp en begeleiding aan zwerfjongeren

Drie organisaties in een G32 stad hebben de handen ineen geslagen. Doel?
De opvang van, hulp aan en begeleiding van jongeren die dak- en thuisloos zijn effectief te organiseren. Wij kregen de opdracht om:

  • het ontwerp te begeleiden
  • te zorgen voor inbedding van een integraal werkproces
  • werkafspraken te formuleren behorend bij het werproces 

Eerder hebben we het concept “Integraal werken voor complexe doelgroepen” ontwikkeld. Dit concept heeft aantoonbaar meerwaarde voor de cliënt en betrokken professionals. Als inspiratie voor deze opdracht hebben we gebruik gemaakt van dit concept.

 

Heeft u vragen over dit project?