Gezamenlijke verpleeghuisvoorziening: De Slingebeek

Per 1 oktober 2021 is de gezamenlijke verpleeghuisvoorziening De Slingebeek (32 plaatsen) heropend door de zorgorganisaties Azora, Markenheem en Sensire. In deze verpleeghuisvoorziening in Gaanderen wordt een tijdelijke plek geboden aan ouderen die acuut niet meer thuis kunnen wonen.

Door de krachten te bundelen tussen de drie organisaties is er een prettige verpleeghuisplek georganiseerd in de regio, om in dergelijke urgente situaties tijdelijk (max. half jaar) te kunnen verblijven. Het doel van De Slingebeek is dan ook om vanuit Azora, Markenheem en Sensire gezamenlijk zorg te dragen voor het terugdringen van ‘verkeerde bedden problematiek’ binnen de capaciteit van verpleeg- en revalidatieafdelingen van de drie deelnemende organisaties, alsook van het ziekenhuis. De Slingebeek draagt daarmee bij aan het bieden van de ‘juiste zorg op de
juiste plek’.

Projectleiding XpertiseZorg
In opdracht van Azora, Markenheem en Sensire heeft XpertiseZorg de rol van projectleider ingevuld met een tweeledige opdracht:

  • Ondersteunen bij de heropening van De Slingebeek, met het toepassen van de geleerde
    lessen uit de eerste periode. Coördinerende en verbindende rol tussen werkgroepen,
    disciplines en organisaties.
  • Structurele en duurzame invulling geven aan het samenwerkingsmodel van De Slingebeek.
    Diverse aspecten zijn hierbij van belang zoals optimaliseren van processen, (juridische)
    samenwerkingsafspraken en de instroom/uitstroom van cliënten.

Inmiddels draait de locatie en geven we samen met de organisaties vorm aan een duurzaam organisatiemodel inclusief passende afspraken over besturing en financiering. Een mooi voorbeeld van hoe in samenwerking een locatie beschikbaar komt met een enthousiast team dat passende zorg kan leveren aan cliënten die wachten op een definitieve plek van zorg!

Geïnteresseerd? 
Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Alette van Dijk of Bosse Reimert