Vernieuwing inrichting van Elver-ondersteuning

Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, familie en verwijzers. Elver levert diensten op het gebied van:

  • wonen
  • dagbesteding
  • behandeling
  • ambulante zorg

Elver heeft in 2015 gekozen om te gaan werken met een nieuwe besturingsfilosofie. De besturingsfilosofie is gebaseerd op het werken met zelfstandig werkende teams. 2016 is een jaar van transformatie.

Wij ondersteunen de manager Support om te komen tot een passende vernieuwde inrichting van de staf- en ondersteunende diensten. We doen dit via een interactief proces. Hierbij geven medewerkers vanuit hun vakmanschap ideeën mee. Tevens denken medewerkers mee over een passende vorm en inhoud van support.

Ondersteuning XpertiseZorg

Ondersteuning door XpertiseZorg richt zich op:

  • bieden van procesondersteuning: opstellen missie, visie en organisatieplan
  • voorbereiden en uitvoeren van gesprekken met betrokken medewerkers
  • coaching van een supportoverleg
  • ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van het proces van (her)plaatsing van medewerkers in lijn met het sociaal plan.

Namens XpertiseZorg voert Wibout Dragt de gewenste ondersteuning uit.

wibout

Wibout Dragt:

“Vernieuwing brengt ook onzekerheid met zich mee. Ruimte bieden voor dialoog hierover is erg belangrijk.”

p

Nuttige link

website Elver

Heeft u vragen over dit project?