Effectstudie Het Babyhuis, Dordrecht

In Nederland is er een grote groep (aanstaande) moeders die tijdelijk professionele begeleiding nodig heeft, maar geen hulp kan krijgen van de reguliere hulpverlening. Dit kan veroorzaakt worden door een wachtlijst (lang) of doordat zij niet aan alle eisen voldoen die de instelling stelt.

Stichting Het Babyhuis is een initiatief dat eind 2013 is gestart in Dordrecht. Het Babyhuis biedt een tijdelijke woonruimte, behandeling en begeleiding aan vrouwen die hoogzwanger of pas bevallen zijn. In de tijd dat moeders met hun baby’s in Het Babyhuis wonen wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind. Daarnaast wordt structuur geboden en ‘aangeleerd’ in het leven van moeder en kind, en worden (opvoed)vaardigheden (verder) ontwikkeld. Het Babyhuis ondersteunt tijdens het (beginnende) moederschap met als uiteindelijk doel dat moeders en kinderen zelfstandig kunnen wonen in een eigen veilige leefomgeving.

Aanleiding

In het najaar van 2018 heeft Het Babyhuis XpertiseZorg verzocht  om onderzoek te doen naar de maatschappelijke effecten van haar dienstverlening. Effectonderzoek door XpertiseZorg richt zich op het in beeld brengen van de meerwaarde van een dienst of product, afgezet tegen de kosten. Met het verzoek tot uitvoering van dit onderzoek wil Het Babyhuis meerwaarde en effecten die worden bereikt in kaart brengen en zichtbaar maken. Wat betekent Het Babyhuis voor de moeders, kinderen en de samenleving in zijn geheel?

Aanpak

Namens XpertiseZorg hebben Alette van Dijk, Wibout Dragt en Lauren Kerkhof het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door het verrichten van literatuurstudie, uitvoeren van interviews en een verdiepende analyse naar (maatschappelijke) kosten en baten. Op basis van deze bronnen zijn effectgebieden geïdentificeerd waar de meerwaarde kwalitatief en (deels) kwantitatief zichtbaar wordt.

Resultaten

De bevindingen van het onderzoek worden op 29 maart 2019 gepresenteerd in Leiden op het symposium van Het Babyhuis ter ere van het 5 jarig jubileum. Dit symposium vindt plaats in museum Corpus.

Rapportage

Bezoekers van het symposium en overige geïnteresseerden kunnen de rapportage hier vinden: XZ190119 Rapportage effectonderzoek Het Babyhuis, maart 2019

Wibout Dragt:

“Het effectonderzoek brengt de waarde naar voren die Het Babyhuis creëert. Zowel voor moeders en kinderen, waarvoor Het Babyhuis een levensbepalende stap is. Maar ook voor de samenleving: denk aan de (getrainde) vrijwillige inzet en de besparing die optreedt in de Wmo en de Jeugdzorg ten gevolge van de interventies die Het Babyhuis pleegt.”

Heeft u vragen over dit project?