Effectonderzoek maatschappelijke activering in Waalwijk

Sinds september 2019 geeft de gemeente Waalwijk vorm en inhoud aan maatschappelijke activering. Deze inzet is gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie van – in eerste instantie – langdurig bijstandsgerechtigden. De gemeente Waalwijk heeft de wens om te onderzoeken hoe de deelnemers, coaches en maatschappelijke partners maatschappelijke activering ervaren. Dit effectonderzoek is uitgevoerd door XpertiseZorg, waarbij we het concept van Positieve Gezondheid als analysekader hebben gehanteerd.

Het onderzoek laat meerwaarde zien op een aantal gebieden van Positieve Gezondheid. Hierbij is de meeste impact op gebied van ‘meedoen’ en ‘dagelijks functioneren’ te zien. Het onderzoek laat daarnaast zien dat maatschappelijke activering effecten heeft op het vergroten van de eigenwaarde, weerbaarheid en veerkracht van de deelnemers.

Het effect op de persoonlijke situatie van deelnemers aan maatschappelijke activering is divers: we zien deelnemers die vrijwilligerswerk gaan doen / vaardigheden aanleren en ook deelnemers die uit een sociaal isolement komen of die meer gaan bewegen. Wel geeft iedereen aan dat zij resultaten hebben geboekt ten opzichte van de situatie voor de coaching: “Voor februari deed ik niets aan beweging. Mijn leven zag er niet zo goed uit, want ik heb in juni mijn broer verloren. Met hem heb ik mijn hele leven samengewoond. Ik ben het meest trots op dat ik nu regelmatig sport. Ook kreeg ik door de coaching meer daginvulling en sociale contacten en het zorgt voor afleiding van het verdriet. Ik vind het leuk om een beetje te ‘kuieren’ en te ouwehoeren onder het wandelen.”

We hebben verslag gedaan van het onderzoek in een rapport gericht aan het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Waalwijk. Het rapport is getiteld: ”De verhalen achter maatschappelijke activering in Waalwijk“.

In de media: artikel Brabants Dagblad

Geïnteresseerd?
Meer informatie? Neem contact op met Wibout Dragt of Lauren Kerkhof