Adviesrapport versterking regionale patiëntenvertegenwoordiging in Nederland

Patiënten, cliënten, naasten en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties) zijn onmisbaar voor de inbreng van het patiënten en cliëntenperspectief. Patiënten en cliënten hebben unieke kennis en ervaringen die bijdragen aan betere zorg. Het is belangrijk dat er daadwerkelijk wat gebeurt met hun ervaringen in de zorg. Het cliëntenperspectief wordt steeds beter gezien. Ervaringskennis wordt steeds meer op waarde geschat en het cliëntenperspectief maakt meer en meer onderdeel uit van het beeld van de zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft gevraagd verkennend onderzoek te doen naar het palet aan patiënten en cliëntenvertegenwoordigingen die Nederland kent. Het onderzoek richtte zich op georganiseerde vertegenwoordigingen van patiënten, chronisch zieken, mensen met een psychische kwetsbaarheid, gehandicapten en hun naasten.

 

Onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer

XpertiseZorg verrichtte dit verkennende onderzoek. We benaderden een brede diversiteit aan patiënten en cliëntenorganisaties. Daarbij is, naast de organisaties die op landelijke niveau fungeren, de vraag welke vormen en voorbeelden er in Nederland zowel regionaal als lokaal zijn en hoe mogelijke netwerksamenwerking eruitziet.

De aanbieding van ons adviesrapport “versterking regionale patiëntenvertegenwoordiging” gebeurde op 12 juli 2021 aan de voorzitter van de Tweede Kamer door minister van Ark van Medische zorg en Sport. Minister van Ark schrijft hierin het volgende naar aanleiding van het onderzoek:

“In het rapport schetsen de onderzoekers een aantal ontwikkellijnen. Zij adviseren daarbij om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er in de regio al beschikbaar is en dat het eigenaarschap zoveel mogelijk in de regio blijft. Het onderzoek geeft aan dat er regionaal soms wel organisaties actief zijn, maar dat het nog ontbreekt aan samenwerking en coördinatie. Xpertisezorg adviseert dan ook om vooral te investeren in de regionale coördinatie. Ten slotte adviseert Xpertisezorg om ook andere regionale stakeholders, zoals zorgaanbieders, gemeenten of zorgverzekeraars, te stimuleren om patiëntenorganisaties te bevragen, zodat hun ervaringskennis actief wordt ingeroepen en benut.”

Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer

 

Rapportage en toelichting van de uitkomsten

Lees en download hier de eindrapportage van ons onderzoek: Eindrapportage PG onderzoek: Vraag het ons!?

In onderstaande uitzending licht Ingrid de Bekker de opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek op beeld toe.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Alette van Dijk of Wibout Dragt

Heeft u vragen over dit project?