XpertiseZorg onderzoek “Burgers in de boardroom”

 

De zorg bereidt zich voor op grote uitdagingen zoals een tekort aan zorgpersoneel, vergrijzing en stijgende zorguitgaven. Uit het besef dat er een nieuwe manier van denken en werken nodig is, is de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) ontstaan. Een gezamenlijke inzet om daar waar het kan zorg te voorkomen en daar waar het mogelijk is zorg te verplaatsen en vervangen. Overal in Nederland zijn regiobeelden gemaakt in het kader van de JZOJP.

In onderstaande uitzending licht Wibout Dragt de opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek op beeld toe.

Inbreng van burgers essentieel

De afgelopen jaren zijn partijen in de verschillende regio’s druk bezig geweest om regiobeelden te maken en samenwerkingsverbanden op te zetten in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De volgende stap in de transformatie is om die regiobeelden te vertalen naar regiovisies. Regiovisies moeten aansluiten op de behoefte van mensen, ze moeten de kwaliteit van de gezondheidszorg waarborgen en ontschotting zinnig vormgeven. Daarvoor is de (collectieve) stem en visie van patiënten, cliënten, naasten en inwoners essentieel. XpertiseZorg heeft het afgelopen half jaar in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de factoren die effectieve participatie in de weg staan.

Handvatten

Het onderzoek laat zien dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten meer kennis en hulpmiddelen zouden willen om burger- en patiëntenparticipatie goed vorm te geven. Het onderzoek bevat een reeks aan aanbevelingen voor de praktijk en beleid. Met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport kunnen partijen in de zorg aan de slag om participatie van burgers en patiënten verder te brengen.

Aangeboden aan de Tweede Kamer

Het onderzoek is op 11 april 2022 door minister Helder van Volksgezondheid Welzijn en Sport aangeboden aan de Tweede Kamer. Bekijk hier de kamerbrief: Brief aan de Tweede Kamer 11 april 2022

Eindrapportage

Benieuwd naar de resultaten van ons onderzoek? Lees het complete rapport: Eindrapportage brede burgerparticipatie JZOJP

Contact 

Meer weten over burgerparticipatie of hoe u dit kan toepassen in uw eigen organisatie? Neem contact op met Lauren KerkhofAlette van Dijk of Wibout Dragt.