Bestuursadviseur beschermd wonen gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van opvang en beschermd wonen. In het kader van beschermd wonen is de regio Centraal Gelderland druk bezig om vanuit de transitie te komen tot een transformatie naar beschermd thuis. Daar horen nieuwe werkwijzen en nieuwe producten bij. De 11 gemeenten in de regio dragen dit gezamenlijk en brengen dit tot uitvoering.

Bestuursadviseurs van de gemeente Arnhem zijn hierin een belangrijke schakel. Zij vormen de verbinding tussen de uitvoering in de praktijk (wijkteams) en het beleid dat regionaal wordt uitgevoerd. De gemeente Arnhem heeft XpertiseZorg gevraagd om tijdelijk ondersteuning te bieden.

Werkzaamheden

De ondersteuning bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Voorbereiden van visievorming op de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis.
  • Regionale samenwerking op uitvoering huidig beleid en voorbereiding gezamenlijke visie op de toekomst.
  • Vertalen van praktijkvoorbeelden en ideeën naar nieuwe concepten voor beschermd thuis / beschermd wonen.
  • Voorbereiding bestuurlijke besluitvorming.
  • Samenwerking met verzekeraar om beschermd thuis in de praktijk vorm te geven in de vorm van een pilot.
  • Samenwerking met woningbouwcorporaties vormgeven om huisvestingsvraagstuk voor doelgroep mensen met psychiatrische problematiek gezamenlijk vorm te geven.

Alette van Dijk levert de gewenste ondersteuning. De invulling van de ondersteuning vindt plaats in de periode 1 september 2016 tot en met 31 december 2016.

Alette van Dijk

Alette van Dijk:

Door aan te sluiten bij signalen uit de praktijk, ontstaat er snel draagvlak voor nieuwe ideeën. Deze ideeën kunnen we op vrij korte termijn in de praktijk toepassen. Daardoor ontstaat enthousiasme voor verandering!”

Heeft u vragen over dit project?