Achterhoek zet SO efficiënt in met gezamenlijke ANW-diensten

Door de inzet van specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten in de avond-, nacht- en weekenddiensten in de Achterhoek hoeven er minder diensten te worden gedaan. En deelnemende organisaties leren van elkaar over ‘advance care planning’ en triage door deze inzet.

Pilot
Dat blijkt uit de pilot die Sensire, Careaz, Marga Klompé, Azora en Markenheem in de regio Achterhoek samen doen. Specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) spraken hierover op de digitale netwerkbijeenkomst over duurzame medische zorg op 21 juni 2022. De gezamenlijke diensten vloeien voort uit het project ‘SO in toekomstperspectief,’ dat Waardigheid en trots in de regio mede ondersteunt.

De specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten (VS’en) die meedoen aan de pilot leren veel. Projectleider Alette van Dijk gaf aan dat verschillende SO’s en VS’en het leuk vonden om van elkaar en elkaars organisaties te leren. Uiteraard geldt dat niet voor iedereen en moesten toch ook de nodige hobbels worden genomen.

Aandachtspunten
Zo was er het punt van de aanrijtijden. Die waren voor de samenwerking vaak al langer dan een half uur. Door de samenwerking werd dit nog langer. Er werden echter afspraken gemaakt in de regio over verpleegkundigen die ter plekke kunnen zijn. Ook de verschillende EVS-systemen (elektronisch voorschrijven) waarmee tijdens het project gewerkt werd zorgden voor hoofdbrekers en de protocollen voor triage die van elkaar verschilden. Voor alles wordt tijdens het proces een oplossing gezocht die naar tevredenheid werkt voor alle betrokkenen.

Minder belastend
Door de ontstane samenwerking worden de diensten als minder belastend ervaren. De diensten zijn korter maar wel drukker. Men heeft minder vaak dienst en waar een dokter eerst in principe 24 per dag beschikbaar moest zijn is een dienst nu om 17:00 uur afgelopen. Dan neemt een avondploeg het over. Het werkt omdat alle SO’s in de Achterhoek meedoen aan het systeem.

Geleerde lessen in de Achterhoek
In de Achterhoek is men inmiddels heel veel ervaring rijker en zijn er een aantal belangrijke lessen getrokken uit de pilot.

  • Het is heel belangrijk dat bestuurders een gezamenlijke visie hebben, de ontwikkelingen steunen en vertrouwen hebben in elkaar.
  • Vertrek vanuit de behoefte en keuze van professionals vanaf de prille start bij ontwikkelingen en de uitwerking van de gekozen thema’s.
  • Bereid een pilot goed voor, maar timmer niet alles van tevoren dicht. Al werkende kun je veel leren en bijsturen.

Belangrijke lessen waar andere regio’s wat aan kunnen hebben mochten ze naar aanleiding van deze ervaring zelf aan de slag willen!

(bron: www.waardigheidentrots.nl)

Geïnteresseerd?  Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Alette van Dijk