Analyse en strategie voor ouderenzorgaanbieder

We hebben onderzoek gedaan naar de zorgvraagontwikkeling in het werkgebied van een ouderenzorgaanbieder. Dit project hebben we uitgevoerd voor een gespecialiseerde aanbieder van ouderenzorg.

Complexe cliënten

Het aanbod van deze aanbieder is gericht op complexe cliënten. Denk hierbij aan cliënten met dementie of lichamelijke beperkingen. Deze cliënten hebben extra ondersteuning nodig. Samenwerking met huisarts en andere medici is noodzakelijk.

Opdracht

De opdracht is het in kaart brengen van de meerjarige zorgvraagontwikkeling in de regio.  De uitkomsten dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het strategisch meerjarenbeleid.

Zorgvraagontwikkeling

De volgende punten hebben we onderzocht en in kaart gebracht:

  • ontwikkeling van de behoefte aan intramurale zorg
  • behoefte naar zorgvraagontwikkeling in de wijk
  • ontwikkeling van behoefte aan complexe zorg thuis, waarbij minimaal sprake is van verpleging
  • ontwikkeling in behoefte van beroep op huisarts, fysiotherapeut en diëtist
Geriatrische revalidatiezorg

Daarnaast hebben we de ontwikkeling van de vraag naar geriatrische revalidatiezorg onderzocht. Voor de meeste voorkomende typen van revalidatiezorg is inzichtelijk gemaakt:

  • hoeveel mensen er in het werkgebied de komende jaren een beroep gaan doen op geriatrische revalidatiezorg
  • middels een inschatting wat de benodigde capaciteit binnen de muren van het verpleeghuis is

 

Heeft u vragen over dit project?