Onder voorzitterschap van Sabine Uitslag vierde de Stichting Het Babyhuis uit Dordrecht op 29 maart 2019, haar 5 jarige jubileum met een symposium in Leiden in museum Corpus. Deze middag stond in het teken van de resultaten die Het Babyhuis heeft bereikt en de komende jaren nog meer wil bereiken in het voorkomen van onnodige uithuisplaatsingen.

Maatschappelijk effectonderzoek XpertiseZorg

In het najaar van 2018 heeft Het Babyhuis XpertiseZorg verzocht om onderzoek te doen naar de maatschappelijke effecten van haar dienstverlening. Het Babyhuis wilde haar meerwaarde en effecten in kaart brengen en beter, meer zichtbaar maken. Wat betekent Het Babyhuis voor de moeders, kinderen en de samenleving in zijn geheel? Welke kwalitatieve- en kwantitatieve effecten worden zichtbaar?

Namens XpertiseZorg hebben Alette van Dijk, Wibout Dragt en Lauren Kerkhof het onderzoek uitgevoerd.

De bevindingen van het onderzoek werden door Wibout Dragt gepresenteerd.

Naderhand werd de rapportage van het onderzoek aangeboden aan Barbara Muller, de initiatiefneemster achter Het Babyhuis.

Symposium 

Uithuisplaatsingen

De NOS heeft in februari 2019 over de pijnlijke en beschadigende situatie waarin een deel van de Nederlandse kinderen verkeert een treffende rapportage uitgezonden waarin Maaike haar verhaal vertelt. Maaike (21) ging op haar 16e uit huis, omdat thuiswonen niet meer ging. Voor haar 18e was ze al negentien keer verhuisd van opvang naar opvang (bron: www.nos.nl, februari 2019).

Bekijk haar verhaal hier: NOS rapportage: Maaike

Stichting Het Babyhuis

Het Babyhuis is opgericht om uithuisplaatsingen te voorkomen en is inmiddels in Dordrecht en Capelle aan den IJssel actief. Een derde vestiging in Leiden zal in 2019 volgen.

De stichting is een initiatief dat eind 2013 is gestart. Het Babyhuis biedt een tijdelijke woonruimte, behandeling en begeleiding aan vrouwen die hoogzwanger of pas bevallen zijn. In de tijd dat moeders met hun baby’s in Het Babyhuis wonen wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind. Daarnaast wordt structuur geboden en ‘aangeleerd’ in het leven van moeder en kind, en worden (opvoed)vaardigheden (verder) ontwikkeld. Het Babyhuis ondersteunt tijdens het (beginnende) moederschap met als uiteindelijk doel dat moeders en kinderen zelfstandig kunnen wonen in een eigen veilige leefomgeving.