Xpertiseblog

Benieuwd wat wij zoal meemaken in ons werk? U leest het in ons Xpertiseblog.
Regelmatig voegen wij een ervaring toe van één van onze medewerkers of professionals uit ons netwerk.

 

Vrijdag 8 december was ik bij het Congres Samen Sterk voor Kwaliteit, georganiseerd door LFB, LSR, Ieder(in) en KansPlus in Lunteren. Een leuke en mooie dag!

LFB, Ieder(in), LSR en KansPlus: Samen sterk voor kwaliteit
07-07-2019

De zorg in Nederland staat voor grote omvangrijke uitdagingen. Zorginstellingen moeten o.a. voldoen aan steeds hogere kwaliteitsstandaarden.

ZorgImpactChallenge opent deur naar toekomst
door Wibout Dragt
20-06-2018

Op 19 april had ik, samen met Elver, een ontmoeting met staatssecretaris Van Rijn tijdens het Invoorzorgcongres in het Beatrixtheater in Utrecht.

Ontmoeting met staatsecretaris Van Rijn
door Wibout Dragt
26-05-2017

Gemeenten werken, veelal onder aanvoering van centrumgemeenten, hard aan de transformatie van het beschermd wonen naar beschermd thuis.

Van beschermd wonen naar beschermd thuis
door Alette van Dijk
28-04-2017

Stichting De Rozelaar is een organisatie die vanuit een protestants-christelijke levensvisie ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Resultaten In voor zorg-traject bij De Rozelaar
door Wibout Dragt
18-04-2017

Transities in zorgorganisaties zijn in heel Nederland gaande, ook in de langdurige zorg. De relatie tussen cliënten en professionals wordt hierbij opnieuw gewaardeerd.

Rijnlands model als inspiratie voor zorgorganisaties
door Wibout Dragt
20-03-2017

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK int de eigen bijdrage ook.

Eigen bijdrage Wmo. Wie het weet mag het zeggen!
door Alette van Dijk
10-03-2017

Voor een gehandicaptenzorgorganisatie mocht ik als proces-/teamcoach diverse teams coachen op weg naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Meer zelforganiserend vermogen in teams
door Sebastiaan van der Valk
03-02-2017

Howie the Harp is een eenjarige opleiding voor mensen die cliëntervaring hebben in de psychiatrie en/of verslavingszorg. Studenten leren om hun eigen unieke ervaring in te zetten ten behoeve van anderen.

Howie the Harp: eigen ervaring inzetten en daarmee anderen helpen
door Leonie Oude Avenhuis
16-01-2017

Afgelopen week heb ik een inspirerende en leuke bespreking bijgewoond bij het Ministerie van VWS. De bespreking ging over kleinschalige wooninitiatieven.

10 heldere klantbeloften. Niet meer, niet minder!
door Wibout Dragt
16-12-2016

Sinds kort ben ik betrokken bij ouderinitiatieven in de regio Peel 6.1. Gemeenten en ouderinitiatieven werken samen om te zoeken naar een toekomstige invulling van deze bijzondere woonvormen.

Toekomstige invulling van ouderinitiatieven
door Alette van Dijk
02-12-2016

Ik heb het voorrecht om soms een bezoek te mogen brengen aan één van de zorgaanbieders in de regio Arnhem. Dit in het kader van mijn rol als bestuursadviseur beschermd wonen in Arnhem. Zo was ik onlangs te gast bij een zorgaanbieder met woonlocaties gevestigd ‘in het bos’.

Participatie vanuit het bos
08-11-2016

Op donderdag 13 oktober 2016 mocht ik de jaarlijkse beleidsdag van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) begeleiden. TMZ is een gerenommeerde ouderenzorgaanbieder in Twente.

Dagvoorzitter gemeenschappelijke beleidsdag 2017 TriviumMeulenbeltZorg
25-10-2016

Afgelopen week mocht ik de herkeuring van het HKZ keurmerk begeleiden bij een organisatie die zorg levert aan mensen met een verstandelijke beperking.

Herkeuring HKZ-keurmerk
27-09-2016