InvoorZorg congres

Op 27 mei 2013 hebben we gepresenteerd op het landelijk congres Invoorzorg. Tijdens dit congres konden bezoekers diverse praktijksessies bezoeken. Wij mochten 1 praktijksessie invullen samen met de gemeente Enschede en Zorgorganisatie de Posten. Onder de titel “Van wijkopgave naar gekanteld werken” presenteerden we de praktijkcasus Enschede.

Presentatie XpertiseZorg

Tijdens de praktijksessie gingen we in op:

  • de actualiteit van extramuralisatie
  • organisatie van 24/7 zorg dichtbij in de wijk
  • zorg en ondersteuningsbehoefte in de wijken van de gemeente Enschede

Verantwoord langer thuis wonen is alleen mogelijk als:

  • er een goede organisatie en afstemming van wijkdiensten is
  • Wmo-voorzieningen op wijkniveau aanwezig zijn
  • professionele zorg op wijkniveau plaatsvindt

We hebben hiermee de beleidsopgave verhelderd.

Presentatie Gemeente Enschede en zorgorganisatie De Posten 

De gemeente Enschede en zorgorganisatie De Posten presenteerden:

  • resultaten en succesfactoren uit recente kantelingsprojecten
  • actuele inzichten met betrekking tot hun eigen rol
  • transformatie en de veranderende rol voor de zorgprofessional

Heeft u vragen over dit project?